اضافه بر تاریخچه :

درکاپارس از سال 89 فعالیت خود را به صورت حرفه ای و با دانش نوین شروع کرد و تاکنون که بیش از 10 سال می گذرد توانسته جایگاه ویژه ای در این صنعت داشته باشد و با فاصله زیاد، از سایر رقبای خویش، سهم بزرگی از این صنعت را بدست بیاورد. در سال 91 با جذب نیرو های کارآمد و متخصیصن توانست فعالیت خود در خصوص تولید انواع قطعات آسانسور گسترش داده و نه تنها در شهر خویش بلکه در کل کشور عزیزمان بازار را کنترل و مدیریت کند.

شبکه های اجتماعی درکاپارس :

موتور یاران

موتور آسانسور

تعداد خرید :

12 عدد

تعداد موجودی :

26 عدد

موتور مونتاناری

موتور آسانسور

تعداد خرید :

0 عدد

تعداد موجودی :

2 عدد

موتور MR13

موتور آسانسور

تعداد خرید :

21 عدد

تعداد موجودی :

8 عدد

موتور تیس

موتور آسانسور

تعداد خرید :

13 عدد

تعداد موجودی :

12 عدد

موتور بهران

موتور آسانسور

تعداد خرید :

56 عدد

تعداد موجودی :

40 عدد

موتور آلبرتو ساسی

موتور آسانسور

تعداد خرید :

10 عدد

تعداد موجودی :

17 عدد

موتور S38

موتور آسانسور

تعداد خرید :

16 عدد

تعداد موجودی :

10 عدد

موتور الکو

موتور آسانسور

تعداد خرید :

45 عدد

تعداد موجودی :

21 عدد