اضافه بر تاریخچه :

درکاپارس از سال 89 فعالیت خود را به صورت حرفه ای و با دانش نوین شروع کرد و تاکنون که بیش از 10 سال می گذرد توانسته جایگاه ویژه ای در این صنعت داشته باشد و با فاصله زیاد، از سایر رقبای خویش، سهم بزرگی از این صنعت را بدست بیاورد. در سال 91 با جذب نیرو های کارآمد و متخصیصن توانست فعالیت خود در خصوص تولید انواع قطعات آسانسور گسترش داده و نه تنها در شهر خویش بلکه در کل کشور عزیزمان بازار را کنترل و مدیریت کند.

شبکه های اجتماعی درکاپارس :

شستی احضار A500

شستی تمام پلکسی احضار A500 دارای ظاهری شیک و مشتری پسند. زیبا بودن شستی آسانسور به کابین آسانسور جلوه خاصی میدهد

تعداد خرید :

100 عدد

تعداد موجودی :

60 عدد

شستی احضار A500 تاچ

شستی تمام پلکسی احضار A500 دارای ظاهری شیک و مشتری پسند. زیبا بودن شستی آسانسور به کابین آسانسور جلوه خاصی میدهد

تعداد خرید :

100 عدد

تعداد موجودی :

80 عدد

شستی احضار A300

شستی احضار طبقه که کابین آسانسور را به طبقه مورد نظر هدایت میکند.شستی های آسانسور به عنوان اولین رابط کاربر آسانسور می باشد.

تعداد خرید :

90 عدد

تعداد موجودی :

80 عدد

شستی احضار A300

شستی احضار طبقه که کابین آسانسور را به طبقه مورد نظر هدایت میکند.شستی های آسانسور به عنوان اولین رابط کاربر آسانسور می باشد.

تعداد خرید :

60 عدد

تعداد موجودی :

54 عدد

شستی احضار A100

شستی احضار طبقه که کابین آسانسور را به طبقه مورد نظر هدایت میکند.شستی های آسانسور به عنوان اولین رابط کاربر آسانسور می باشد.

تعداد خرید :

60 عدد

تعداد موجودی :

50 عدد